home

Nesponové náhrady – kombinované práce

Teleskopické korunky

Jsou velké zásuvné spoje, které mají dvě korunkové náhrady nasazené na jeden pilíř. Primární část náhrady je pevně nacementována na obroušený pahýl pilíře. Povrch primární korunky musí být perfektně vypracován na frézovacím přístroji. V cervikální oblasti je primární korunka zakončená schůdkem. Sekundární, zevní část teleskopické korunky v případě řešení snímacím můstkem má anatomický tvar daného zubu a je součástí suprakonstrukce. V případě řešení parciální náhradou sekundární korunka kopíruje tvar primární a z vnější strany je opatřena retencí. Teleskopické korunky se dají použít i u fixních můstků jako tzv. modifikované teleskopy. Lze je zhotovit jak na vlastní zuby, tak i na implantáty. Výhody: vysoká funkčnost, stabilizace, retence a axiální přenos žvýkacího tlaku. Pro pacienta možnost ideální ústní hygieny, kterou umožňuje snímatelnost zubní konstrukce. Snadná oprava náhrady.

Promedical centrum - keramická zubní technika

Promedical centrum - keramická zubní technika

Zásuvné spoje

Moderní prvek nesponových snímatelných náhrad. Efektně řeší spojení mezi vlastními zuby a snímatelnou náhradou. Jsou kombinací fixní a snímatelné zubní náhrady. Součástí fixní části je zámkový mechanismus do kterého zapadá odpovídající součást snímací náhrady. Velkou výhodou jsou estetické vlastnosti. Nejsou vidět žádné kovové retenční spony. Typické použití je u pacientů, kterým zůstaly frontální zuby a nahrazuje se jednostranně nebo oboustranně distální část chrupu.

Promedical centrum - keramická zubní technika

Hybridní náhrady

Je to přechod mezi částečnou snímací náhradou a náhradou celkovou. Zbylé zuby zajišťují pouze menší část uchycení náhrady. Nezbytným předpokladem je přítomnost alespoň jednoho původního zubu v čelisti.
Výhody: větší uživatelský komfort, hygiena, lepší vzhled

V kotvení hybridních náhrad nově nabízíme systém MAGFIT. Principem tohoto systému je „uzavřený magnet“. Magnetické pole je uzavřeno v kotevním systému a nešíří se do okolí. Uzavřené magnetické pole zajišťuje pacientům bezpečnost bez škodlivých bio – magnetických účinků.

Výhody:
• stále přitažlivé síly – není potřeba po čase aktivovat
• ochrana nástavby zubu před nadměrným páčením
• jednoduchý způsob zhotovení
• vynikající estetika
• dobrá hygiena
• snadná manipulace pro pacienta

Promedical centrum - keramická zubní technika